Eit vakkert naturområde hvor villreinen ferdes,
tiuren spelar og menneska trives.
Siden tidleg 1800-talet vart området nytta til å slå høy til buskapen nede i dalen. Høyet vart lagra i høybua som i dag fungerer som vedbu til hovedhytta.
Når vinteren og snøen kom vart høyet kjøyrd ned med hest og slede.

Hovedhytta stod ferdig i 1999 og vart byrjinga på eit flott hyttefelt, som i dag har 13 frikjøpte tomter med veg og parkering for salg.
Med fantastisk natur rett utenfor døra, gode fiskemoglegheiter i nærleiken og oppkjøyrde skiløyper om vinteren,
så er dette eit paradis for deg som liker naturens egen
terapi og stillhet.
Bakkebu finn du i Valle kommune, 13 km nord for Valle sentrum og omlag 7 km sør for Bjørnevatn.  
BAKKEBU
Velkomen til Bakkebu hyttegrend

Kontaktperson:  Tor D Lunden   4747 Valle   Tlf:  91176213   E-post:  tdlunden@gmail.com
  Om     Tomter    Bilder    Kart   Gjestebok
11488